İsmailbeyli Köyü[1]

İsmailbeyli köyü resmi kayıtlara göre 18.07.1940 yılında köy tüzel kişiliği al­mıştır. 1997 yılı kayıtlarına göre, köyde; 234 hane ve 219 nüfus bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımlarına göre köy nüfusu 350 kişi olarak tesbit edilmiştir. Köy Görele şehir merkezine 4 km mesafede olup, Giresun-Trabzon devlet kara yolu üzerinde bulunan sahil köylerindendir. Köyün adının İsmailbeyli olmasını M.Remzi Karademir[2] şöyle açıklamaktadır "Çok eskilerde İsmail adında önemli bir şahsın yaşaması sebebiyle İsmailbeyli köyü adını almıştır" Köy tarihi çok eski yıllara da­yanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethetmesi zamanına ka­dar uzan­maktadır. İsmailbeyli adına tarih kitaplarında ve seyahatnamelerde rastla­mak müm­kündür. Bunun için yöremiz ve Görele tarihinden ayrı tutmak doğru ol­mayacaktır. Köyün komşu köyleri, Karaburun, Kuşçulu, Boğalı ve Civil köyleri­dir. Köyün ge­çim kaynağı fındıkdır. Köy halkının ihtiyacını karşılayacak kadar meyve ve sebze ye­tiştirilmekte, hayvan beslenmektedir. Köyde iki cami Gödeç de­resi üzerinde bir de­ğirmen, üç mezarlık bulunmaktadır.

Köy altı ayrı mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Sahil mahallesi, Hocalı ma­hal­lesi, Eseli mahallesi, Uzunönerli mahallesi, Horozlu mahallesi ve Köresten ma­hal­lesi. Köyde yaşayan ve bilinen sülaleler (soyisimler) ise şunlardır; Kara­ali­oğul­ları, Yağaoğulları, Köseoğulları, Hacuoğulları, Kanisoğulları ve Yasımoğul­ları’dır. Köy sahil köyü olması ve Görele ilçe merkezine yakın olma­sından dolayı eğitim ve yük­sek tahsil görmüş çok sayıda kişi bulunmaktadır. Kahraman Şahin (03.04.1976-13.06.1998) Hakkari’de Askerlik görevini yaparken şehit olmuştur.

 [1] Ali Bilir, Geçmişten Günümüze Tüm Yönleriyle Görele , Simurg Yayınları, İstanbul, 2001

[2]           İsmailbeyli Köyü Muhtarı