Güneyköy Köyü[1]

Güneyköy köyü Görele ilçe merkezine 10 km mesafede olup, resmi kayıtlara göre 03.06.1955 tarihinde köy tüzel kişiliği almıştır. 1997 yılı kayıtlarına göre köyde; 103 hane ve 170 nüfus bulunmaktadır. 2000 yılı nüfus sayımlarında köyün nüfusu 194 kişi olarak tesbit edilmiştir. Köyün isminin ‘Güneyköy’ olması, köyün güneye baktığından dolayı olduğu söylenmektedir. Köye komşu köyler; Ortaköy, Kırıklı, Tekgöz, Seferli, Eserli, Yeniköy ve Obakıran köyleridir. Köyün ekono­misini fındık ve hayvancılık oluşturmaktadır. Köyde; üç cami, iki taş kemer köprü, üç değirmen ve iki mezarlık bulunmaktadır. Köyün tarihi yapısıyla ilgili Kemal Emanet şu açıkla­mayı yapmaktadır.

Köy dört ayrı mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; merkez, alt, orta ve üst ma­hal­lelerdir. Köyde yaşayan ve bilinen sülaleler (soyisimler) ise şunlardır; Emanet, Kobal, Durmuş, Çongal, Karataş, Menteşe, Cınbat, Kahraman, Demirci, Ekiz, Türkoğlu, Şahin, Tüfekçi ve Kakırman. Recep Kobal, Bekir Emanet ve Mehmet Emanetoğlu görevleri sırasında (askerlik görevinde) şehit olmuşlardır. Muharrem Tüfekçi ve Mehmet Kakırman İstiklal Madalyası sahibidirler.

 [1] Ali Bilir, Geçmişten Günümüze Tüm Yönleriyle Görele , Simurg Yayınları, İstanbul, 2001